Welcome To "Solapur District Central Co-Operative Bank Ltd, Solapur."

Branches in North Solapur


Sr.No Name Of Branch Address Code Branch Officer bank Inspector Phone No.
M. Gandhi Road Division Shri S.M. Nandagire senior Bank Inspector 9923851069
Sanjeevani Department Shri S.M. Nandagire senior Bank Inspector 9923851069
1. Head Office 207/8/9, Gold Finch Peth solapur,
North Solapur 413007
1000 S. L. Pawar 9607169241
2. Chati galli Norht Kasaba, Near Kasaba Ganapati
North Solapur 413007
1101 Mrs. U.S. Zinde 8766799597
3. Sidharth 207/8/9 Gold finch peth, solapur
North Solapur 413007
1102 Mrs. N.S.Nagane 9420702233
4. Nannaj 579/3 Solapur-Barshi Road, Nannaj Tq.
North Solapur 413214
1103 N.M.Kapure H.J.Sonavane 9923689684
5. Kalman Gr. No. 410, Kalman Tq south Solapur
North Solapur 413214
1104 S.M.Shete H.J.Sonavane 9763946145
6. Sanjivani 40/7/1 B/1, Budhawar Peth, Solapur
North Solapur 413214
1105 R.L. Bias P.B.Gore 9922559698
7. Zilla Parishad Mun. No. 973, Zilla Parishad Office,Solapur
North Solapur 413214
1106 Mrs. S.S.Jirage 9881078386
8. Bale Gr. Pan. No. 146,Barshi Road, Bale
North Solapur 413255
1107 R.M.Gavali B.V.Patil 9850979592
9. Sidheshwar S.S.K.Ltd. Kumthe Karkhana Site,A/p Tikekarwadi KumtheTq.
North Solapur 413214
1108 Mrs.A.S.Koshti N.B.durgi 8308492531
10. Dongaon Gr. Pan. No. 257/2 Dongaon Tq.
North Solapur 413214
1109 M.S.Jadhav 9970609676
11. Tirhe Gr. Pan. No.1 , Tirhe Tq.
North Solapur 413002
1110 R.Y.Jadhav S.S.Charate 9921698022
12. Neharu nagar 601/B, Plot No. 1, Vijapur Road, Neharunagar,
North Solapur 413222
1112 S.B.karajagikar 9881475806
13. Mahatma Gandhi Road 388, M.G.Road, North Kasaba, Balives,
North Solapur 413222
1113 Mrs. N.U.Shete M.B.Rathod 8329442257
14. Ashok Chowk 896/897, New Pacha peth, Bolli Mangal Karyalay,
North Solapur 413005
1114 Mrs.S.S.Kasabekar 9420659692
15. Pakani Fata MIDC, Chincholi, Tq. North Solapur
North Solapur 413242
1115 N.S.Tonape T.S.Tonape 9405300473
16. Station Road 64, Railway Lines, Station Road, Solapur
North Solapur 413242
1116 S.B.Lingade 7588046881
17. Sakhar Peth 98, Sakhar Peth, Solapur
North Solapur 413002
1117 A.B.Dange 9922229299